Top

Disclaimer

Affiliate Disclaimer

Op deze website staan affiliate links, bijvoorbeeld naar de websites van Amazon.nl. Als je via één van deze links een aankoop doet, ontvang ik een commissie oftewel een kleine vergoeding voor het doorsturen van mijn bezoekers.

Je vindt de links op een pagina, in de webshop of in een blogpost. Ik geef altijd een eerlijke mening over de producten, reizen of vakantieparken. Het is voor mij een manier om de website in de lucht te houden en jou als bezoeker blijven voorzien van informatie. Koop je iets via zo’n link dan steun je mij in het schrijven van nieuwe content. De producten worden nooit duurder voor jou als je gebruik maakt van mijn links op de website. 

Disclaimer

Secrets by Nature spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@secretsbynature.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Secrets by Nature via deze site, acht Secrets by Nature zich niet aansprakelijk.

Het gebruik van de site en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze site impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Secrets by Nature stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Secrets by Nature zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Secrets by Nature accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Onze medewerkers stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van onze site te garanderen en deze voortdurend te verbeteren. Dit geldt ook voor mensen die speciale software gebruiken vanwege een handicap.

Deze site is daarom gebouwd volgens de WCAG 2.1 niveau AA-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van sites.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij Secrets by Nature.

De inhoud van deze website is beschikbaar onder een Creative Commons - Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 licentie, tenzij anders aangegeven.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Alles op Secrets by Nature is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 4.0